Hauptmann značenje

Hauptmann, Gerhart (1862–1946), njem. pisac; vodeće drame njem. naturalizma: Tkalci; Sin; satirična komedija Dabrovo krzno; novoromantične, mistične i simbolistične drame Potopljeno zvono, ciklus s antičkim temama u stihu Tetralogija o Atridima; roman Luđak u Kristu Emanuel Quint; lirika, ogledi. Nobelova nagrada 1912.