Harmoš značenje

Harmoš, Oskar (1911–92), hrv. baletni umjetnik i koreograf. Kreirao karakterne likove klas. i modernog repertoara. Sa suprugom Anom Roje vodio Međunar. baletnu školu.