harmonij značenje

harmonij (franc. preko njem.), glazbalo s tipkama, kod kojega zvuk nastaje titranjem glatkih kovinastih jezičaca (učvršćenih na jednom kraju) pod pritiskom zračne struje iz mijeha. Izgrađen u 19. st.; po građi i zvuku sličan orguljama; upotrebljava se os. u glazb. nastavi.