harmoničko titranje značenje

harmoničko titranje, najjednostavnije periodično gibanje pri kojemu se put, brzina i ubrzanje mijenjaju prema sinusnoj, odnosno kosinusnoj funkciji.