Haring značenje

Haring, Keith (1958–90), am. slikar; crtama i točkama intenzivnih boja slikao karikirane likove iz masovnih medija.