haplologija značenje

haplologija (grč.), lingv sažimanje dvaju susjednih (jednakih ili sličnih) glasova ili slogova tako da se jedan od njih izostavi (mineralogija mj. mineralologija, tragikomedija mj. tragikokomedija, zakonoša mj. zakononoša).