Hannibal ante portas značenje

Hannibal ante portas (lat.: Hanibal je pred vratima), izreka nastala u vrijeme kad je H. ugrožavao Rim. pren upozoravanje na prijeteću opasnost.