Hamsun značenje

Hamsun, Knut (pr. prez. Pedersen) (1859–1952), norv. romanopisac, dramski pisac, pjesnik i esejist. Glad; Nova zemlja; Večernji ruj; Krug se zatvara. Nakon II. svj. r. osuđen zbog suradnje s njem. okupacijskim vlastima. Nobelova nagrada 1920.