Hamilton značenje

Hamilton, William Rowan (1805–65), irski matematičar i fizičar; radovi iz područja teorije dinamike, optike i kvaterniona.