Hamilkar Barkas značenje

Hamilkar Barkas (ili Barka: oluja; munja) (← 270.? do ← 229), kartažanski vojskovođa i otac Hanibalov; ratovao s Rimom na Siciliji (o. ← 247. do ← 241); od ← 237. do ← 229. osvojio veći dio Iberskoga poluotoka.