hamadrijade značenje

hamadrijade, grč. mit, šumske nimfe koje žive i umiru s drvećem (→ Drijade).