hamada značenje

hamada (arap.), u Sahari, pusta kamenita visoravan bez pijeska.