Halkidika značenje

Halkidika, poluotok u SI Grčkoj; oko 4000 km2. Pretežito gorovit (Atos, 2033 m).