Hacilar značenje

Hacilar, prapov. višeslojno naselje (tell) u Anatoliji, Turska; važno za proučavanje neolitika i ranoga brončanog doba.