habitus značenje

habitus (lat.). 1. Skup vanjskih obilježja tjelesne građe (konstitucije) neke osobe, obličje. 2. biol vanjski lik nekoga organizma, os. biljke.