Haberlandt značenje

Haberlandt, Gottlieb (1854–1945), austr. botaničar; utemeljitelj fiziol. anatomije biljaka kao discipline.