haberdar značenje

haberdar (arap.+perz.). 1. Glasnik, glasonoša; haberdžija. 2. Top ili puška kojom se daje znak za početak uzbune, svečanosti i sl. 3. pren agitator, vikač, bukač.