habeas corpus značenje

habeas corpus (lat.: da ti imaš tijelo), početne riječi engl. zakona (donesenoga u parlamentu 1679) koji je građanina štitio od samovoljnoga uhićenja i zadržavanja u zatvoru. U civiliziranim državama postale su općim načelom protiv policijske samovolje i nasilja, prema kojemu je policija dužna svaku osobu u određeno vrijeme privesti sudu da bi ovaj odlučio o zakonitosti njezina uhićenja.