Gvajansko gorje značenje

Gvajansko gorje, staro kristalično gorje u SI dijelu Južne Amerike, između Orinoca i Amazone; najviši vrh Neblina 3014 m; bogata ležišta boksita, manganove, željezne i zlatonosne rude.