gustoća. značenje

gustoća. 1. fiz vrijednost neke fiz. veličine po jedinici duljine, površine ili obujma. 2. Masa u jedinici volumena neke tvari; u SI jedinicama izražava se u kg/m3. Relativna gustoća (stariji naziv specifična težina) jest omjer između gustoće neke tvari pri sobnoj temperaturi (ob. 20 °C) i gustoće vode pri 4 °C (što je 1000 puta manji broj od gustoće izražene u SI jedinicama). 3. geogr gustoća naseljenosti, broj stanovnika naseljenih na jedinici površine (km2).