Gunjača značenje

Gunjača, Stjepan (Stipe) (1909–81), hrv. arheolog i povjesničar; istraživao spomenike ranoga sr. vijeka u Dalmaciji. Ispravci i dopune starijoj hrvatskoj historiji.