guma za žvakanje značenje

guma za žvakanje (engl. chewing-gum, njem. Kaugummi), proizvod od koagulirana mliječnoga soka meks. drveta sapodile (Achras sapota), uz razne dodatke, u obliku bombonâ, pločicâ i sl.