gulden značenje

gulden (srednjovisokonjem. guldin), 1. zlatni (poslije srebrni) novac u Austriji i Njemačkoj od 14. do 19. st.; 2. nizozemska novčana jedinica do 2002., florin (krat. HFL); 1 HFL = 100 centa.