Gujarat značenje

Gujarat (Gujrāt, Gudjerat), sav. država u Z Indiji; 196 024 km2, 50,6 mil. st. Gl. grad Gandhinagar, najveći Ahmadabad. U industriji među vodećima u zemlji (tvornice tekstila, strojeva, prehr. proizvoda, rafinerije nafte). Zemljoradnja (riža, kukuruz, pamuk, duhan), stočarstvo. Ležišta fluorita, manganove rude, boksita, nafte.