Guadalcanal značenje

Guadalcanal, najveći otok države Salamunski otoci u Z dijelu Tihoga oceana; 6475 km2, 49 800 st. Uzgajaju se kokosove palme, ananas, banane; ribolov. Upravno središte i luka Honiara. – U proljeće 1942. zaposjeli ga Japanci; poprište žestokih pomor. i kopnenih borbi. Snage SAD zauzele ga 1943. i time spriječile jap. prodor prema Australiji.