grupa. značenje

grupa. 1. Skupina. 2. mat skup elemenata (a, b, c …) među kojima je definirana asocijativna operacija povezivanja, tj. vrijedi (xy)z = x(yz); nadalje, postoji neutralni element e za koji je ex = xe = x; konačno, za svaki element x postoji njemu inverzni element x–1 tako da je xx–1 = x–1x = e.