Gršković značenje

Gršković, Niko (1860–1949), hrv. novinar i svećenik, od 1901. u SAD. Pokretač i dugogodišnji urednik iseljeničkih novina (Hrvatska zastava i Zajedničar). Isticao se polit. radom u hrv. iseljeničkim organizacijama (Hrvatska bratska zajednica i Hrvatski savez).