Grosz značenje

Grosz, George (1893–1959), njem. grafičar i slikar, od 1923. u SAD; autor satiričkih polit. i soc. karikatura, kritičar građanstva i njem. militarizma. Mape Bog nam pomogao; Lice vladajuće klase.