Gros značenje

Gros, Antoine Jean (1771–1835), franc. slikar; autor velikih pov. kompozicija iz Napoleonova doba; portretist. Napoleon kod gubavaca u Jaffi; Bitka kod Abukira.