grobar, šareni značenje

grobar, šareni (Necrophorus vespillo), kukac kornjaš, strvinar crnoga pokrilja s narančastim prugama; strvinu zakapa do 30 cm u zemlju i u nju ženka polaže jaja.