Grgur Tourski značenje

Grgur Tourski ili Turonski (538–594), franački povjesničar i teolog; 573. biskup u Toursu. Njegova Franačka povijest gl. je izvor za merovinško razdoblje.