grčko-rimsko (bizantsko) pravo značenje

grčko-rimsko (bizantsko) pravo, skup pravnih pravila nastalih u biz. državi u 6–15. st.; ovo je zapravo rim. pravo obrađeno u Justinijanovu zakoniku s preradbama i dopunama što su ih u zakonima izvršili biz. vladari (zbirke Ekloge; zbornik Bazilika; zbirke Nomokanoni).