granulacija značenje

granulacija (lat.). 1. Pretvaranje neke mase u sitna zrna. 2. med stvaranje tkiva zrnate površine kod zacjeljivanja rane. 3. astr fina zrnata struktura Sunčeve površine; sastoji se od svijetlih granula (d ≈ 1000 km) i tamnoga međugranularnog prostora. G. predstavljaju vrhove konvektivnih ćelija.