Grand značenje

Grand, rijeka u sav. državi Michigan, SAD; 418 km. Vodopade Grand rapids iskorištavaju hidroelektrane.