Gran Chaco značenje

Gran Chaco (Chaco), ravnjaci u sr. dijelu Južne Amerike; 800 000 km2. Pripadaju Argentini, Boliviji i Paragvaju. Rijetko naseljeni. Stočarstvo; iskorištavanje drva kebrača; ležišta nafte.