grafem značenje

grafem (engl. iz grč.), najmanja razlikovna jedinica grafičkoga sustava jednoga jezika, kojom se označuje fonem, odnosno slijed fonema; pisani ostvaraj fonema, pismeni znak, slovo koje odgovara određenom glasu (fonemu).