građanski parnični postupak značenje

građanski parnični postupak, redoviti pravni put za zaštitu građ. prava, u kojemu građ. sudovi – uz sudjelovanje samih stranaka – utvrđuju njihova sporna i neizvjesna građ. prava za koja nije predviđena neka vrsta izvanparničnoga postupka ili ovlast nekoga dr. organa. Pokreće se tužbom ovlaštene stranke.