Gracijan značenje

Gracijan, Flavije (359–383), rim. car od 375., rođen u Sirmiju (Srijemska mitrovica), suvladar na Zapadu; kao kršćanin ukinuo drž. potporu poganskim kultovima; svrgnut voj. udarom i ubijen.