govedarstvo značenje

govedarstvo, grana stočarstva koja se bavi uzgojem goveda radi dobivanja mesa, mlijeka, kože i dr. te za vuču.