gotica značenje

gotica, latinično pismo kasnoga sr. vijeka koje se razvilo iz karolinške minuskule u 11/12. st.; u S Hrvatskoj i u njem. zemljama svojstvena mu je lomljenost (uglatost) slova (gotička fraktura); naziv mu nije povezan s gotskim jezikom i pismom.