Gospić značenje

Gospić, grad u Ličkom polju; 5795 st. Sjedište županije i biskupije (utemeljena 2000); prometno i trg. središte Like. Prvi spomen grada potječe iz 1692. i od tada se počinje ubrzano razvijati; 1733. postaje središte Ličke pukovnije, a potkraj 19. st. i Ličko-krbavske županije. Znatno razoren 1991. napadima srpskih snaga.