Gospa značenje

Gospa, istoznačnica za Blaženu Djevicu Mariju, Isusovu majku.