Gorki značenje

Gorki, Maksim (pr. ime Aleksej Maksimovič Peškov) (1868–1936), rus. književnik; opisao život ljudi »sa dna« (siromaha, skitnica, gladnih) i njihovu pobunu protiv društvenoga zla. Vjerom u ljude odišu alegorijske pjesme u prozi (Pjesma o sokolu; Pjesma o burevjesniku). Likove iz radničke sredine dao u djelu Mati, anatomiju rus. građanstva, kojemu materijalni prosperitet počiva na zločinu, u romanu Djelo Artamonovih. Autobiografska trilogija: Djetinjstvo; Među ljudima; Moji univerziteti. Drame: Na dnu; Jegor Buličov; Malograđani.