Gorbačov značenje

Gorbačov, Mihail Sergejevič (1931), političar i državnik u bivšemu SSSR-u; od 1980. član Politbiroa CK KP Sovjetskoga Saveza (KPSS), 1985–91. generalni sekr. CK KPSS, 1980–91. predsj. prezidija Vrhovnoga sovjeta, a od 1990. i prvi predsj. SSSR-a. Od 1985. poticao reforme (politika »glasnosti« i »perestrojke«) koje su dovele do demokratizacije sovj. društva ali i dr. socijalist. zemalja. Vodio politiku mira i suradnje među velesilama. U prosincu 1991. podnio ostavku zbog raspada SSSR-a. Vrijeme za mir; Perestrojka. Nobelova nagrada za mir 1990.