gluma značenje

gluma, vještina umj. ostvarivanja uloga u kazalištu, na filmu, radiju i TV. pren pretvaranje, izmotavanje, afektacija.