glosar(ij) značenje

glosar(ij) (kasnolat.), rječnik zastarjelih, rijetkih, teško razumljivih, malo poznatih riječi; popis riječi s objašnjenjima, zbirka glosa.