Gligorov značenje

Gligorov, Kiro (1917-2012), mak. političar; vijećnik Avnoj-a; član, zatim potpredsj. sav. jugosl. vlade; predsjednik jugoslavenske Skupštine 1974–78; predsj. Predsjedništva Republike Makedonije od 1990. i zatim predsj. republike 1991–99 (1995. ranjen u bombaškom atentatu).