glavni značenje

glavni (kardinalni) broj, jednostavni broj kojim se odgovara na pitanje »koliko«.