glava značenje

glava, prednji dio tijela viših životinja i gornji dio čovječjega tijela, u kojem su smješteni mozak, osjetni organi i prednji dio probavnoga i dišnoga sustava (→ lubanja).