Giulini značenje

Giulini, Carlo (1914-2005), tal. dirigent. Stekao svj. ugled kao operni i koncertni dirigent nadasve preciznim i stilski dotjeranim interpretacijama klas. i romantičke glazbe.